מכרזים וחוזים  
מכרזים של אחוזות החוף ›
 ארכיון מכרזים 
 חוזים 

מכרזים

17.03.2019 - מכרז פומבי מס` 3/2019 לרכישה ואספקה של רכב טיאוט
אחוזות החוף בע"מ (להלן: "החברה") מזמינה בזאת קבלת הצעות לרכישה ואספקה רכב טיאוט המיועד לניקיון חניון תת קרקעי אשר רצפתו צבועה בצבע מסוג אפוקסי. התנאים הטכניים הנדרשים מרכב הטיאוט, הינם כמפורט במסמכי המכרז קרא/י המשך...
26.02.2019 - בקשה לקבלת מידע בנושא שדרוג והרחבת השימוש בצגים אלקטרוניים לשלטי הכוונה ומידע - צמודי חניון
חברת אחוזות החוף בע"מ בוחנת שדרוג והרחבה של השימוש בצגים אלקטרוניים, לשלטי הכוונה ומידע. לצורך כך, פונה החברה בבקשה זו לקבלת מידע בנושא. קרא/י המשך...
ארכיון מכרזים ›

כל הזכויות שמורות © לחברת אחוזות החוף, גרשון שץ גגה 6 תל-אביב יפו, טלפון: 03-7610300 פקס: 03-7610333
האתר מספק מידע כללי בלבד ואין אחוזות החוף בע"מ מתחייבת בדבר נכונות המידע, העשוי להשתנות מעת לעת.
אין באמור באתר זה כדי לחייב את חברת אחוזות החוף בע"מ | תקנון האתר
בניית אתרים   Created by FREE BRUSH.NET


חזרה למעלה

חזרה למעלה