מכרזים וחוזים  
מכרזים של אחוזות החוף ›
 ארכיון מכרזים 
 חוזים 

מכרזים

10.06.2019 - בקשה לקבלת מידע בנושא הפעלת יישומון סלולארי לחנייה בחניונים
חברת אחוזות החוף בע"מ בוחנת שיתוף פעולה עם מפעילי יישומונים סלולאריים, במסגרתו יתאפשר תשלום דמי חניה בחניוני אחוזות החוף באמצעות היישומון, וכן יתאפשר איתור חניונים ציבוריים פנויים סמוכים במקרים בהם אין מקומות חניה פנויים בחניון אחוזות החוף. לצורך כך, פונה החברה בבקשה זו לקבלת מידע בנושא. קרא/י המשך...
28.05.2019 - מכרז פומבי מספר 1/2019 לגידול ואספקת עצים עבור פרויקט שידרת הקרייה
אחוזות החוף בע"מ (להלן: "החברה") מזמינה בזאת להציע הצעות להתקשרות בחוזה לגידול ואספקת עצים עבור פרויקט "שידרת הקרייה", והכול כמפורט במסמכי המכרז על נספחיו. קרא/י המשך...
ארכיון מכרזים ›

כל הזכויות שמורות © לחברת אחוזות החוף, גרשון שץ גגה 6 תל-אביב יפו, טלפון: 03-7610300 פקס: 03-7610333
האתר מספק מידע כללי בלבד ואין אחוזות החוף בע"מ מתחייבת בדבר נכונות המידע, העשוי להשתנות מעת לעת.
אין באמור באתר זה כדי לחייב את חברת אחוזות החוף בע"מ | תקנון האתר
בניית אתרים   Created by FREE BRUSH.NET


חזרה למעלה

חזרה למעלה