מכרזים וחוזים  
מכרזים של אחוזות החוף ›
 ארכיון מכרזים 
 חוזים 
 החלטות וועדת התקשרויות 

מכרזים

18.03.2021 - מכרז פומבי מס` 4/2021 להתקשרות בחוזה מסגרת לביצוע עבודות מסגרות שונות ולהספקת ציוד ו/או חומרים ו/או מוצרים הקשורים עם מסגרות
אחוזות החוף בע"מ (להלן: "החברה") מזמינה בזאת קבלת הצעות להתקשרות בחוזה מסגרת לביצוע עבודות מסגרות שונות, וכן להספקת ציוד ו/או חומרים ו/או מוצרים הקשורים עם מסגרות, לפי מטלות, אשר תוצאנה לקבלן מעת לעת, על פי צרכי החברה ודרישותיה כפי שיהיו מעת לעת (להלן: "השירותים"), הכל כמפורט במסמכי המכרז. קרא/י המשך...
10.03.2021 - מכרז מס` 5/2021 להתקשרות בחוזה מסגרת להספקת מוצרים ושירותים בקשר עם מערכות כיבוי אש באתרי אחוזות החוף
אחוזות החוף בע"מ (להלן: "החברה") מזמינה בזאת קבלת הצעות להתקשרות בחוזה מסגרת להספקת מוצרים שונים, כגון, מטפים, גלאי עשן, מזנקים, ארונות פח וכיוב` וכן מתן שירותים בקשר עם מערכות כיבוי אש המצויות באתרי החברה, כולל חניונים שונים, בעיר תל אביב-יפו, על פי צרכי החברה ודרישותיה כפי שיהיו מעת לעת (להלן: "השירותים"), הכל כמפורט במסמכי המכרז. קרא/י המשך...
ארכיון מכרזים ›

כל הזכויות שמורות © לחברת אחוזות החוף, גרשון שץ גגה 6 תל-אביב יפו, טלפון: 03-7610300 פקס: 03-7610333
האתר מספק מידע כללי בלבד ואין אחוזות החוף בע"מ מתחייבת בדבר נכונות המידע, העשוי להשתנות מעת לעת.
אין באמור באתר זה כדי לחייב את חברת אחוזות החוף בע"מ | תקנון האתר | מדיניות הגנת פרטיות
בניית אתרים   Created by FREE BRUSH.NET


חזרה למעלה

חזרה למעלה