מכרזים וחוזים  
מכרזים של אחוזות החוף ›
 ארכיון מכרזים 
 חוזים 
 החלטות וועדת התקשרויות 

מכרזים

13.05.2020 - מכרז פומבי מס` 4/2020 - לביצוע עבודות לאחזקת שטחים מגוננים בחניונים עיליים בעיר תל אביב-יפו
אחוזות החוף בע"מ מזמינה בזאת קבלת הצעות להתקשרות בחוזה לביצוע עבודות לאחזקת שטחים מגוננים בחניונים עיליים בעיר תל אביב-יפו, אשר תכלולנה בין היתר עבודות אחזקת גינון שוטפת, סריקות יומיות, ריקון פחים, דישון, ריסוס, ניכוש עשביה, כיסוח דשא, רענון שתילות וכיו"ב, הכל כמפורט במסמכי המכרז. קרא/י המשך...
ארכיון מכרזים ›

כל הזכויות שמורות © לחברת אחוזות החוף, גרשון שץ גגה 6 תל-אביב יפו, טלפון: 03-7610300 פקס: 03-7610333
האתר מספק מידע כללי בלבד ואין אחוזות החוף בע"מ מתחייבת בדבר נכונות המידע, העשוי להשתנות מעת לעת.
אין באמור באתר זה כדי לחייב את חברת אחוזות החוף בע"מ | תקנון האתר
בניית אתרים   Created by FREE BRUSH.NET


חזרה למעלה

חזרה למעלה